xSoccer Player Male
پیراهن تیم آلومینیوم هرمزگانپرچم کشور ایران

مهدی سیفی

پست: میانه
وضعیت: آماده
تیم: آلومینیوم هرمزگان
درصد انتخاب: ۰.۰۰
حریف بعدی: ???
امتیاز کل: ۰
امتیاز هفته ۳۰: ۰
ارزش: ۵.۰۰# حریف زمان حضور در زمین گل زده پاس گل گل خورده پنالتی مهار شده پنالتی از دست رفته کارت زرد کارت قرمز ارزش امتیاز کل
۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰۰ ۰

توجه: برای دیدن توضیحات بیشتر اشاره گر را بر روی هر ستون و یا مقدار نگه دارید.


PGCwww.ad2ad.ir
x