جام مجازی خلیج فارس، نخستین فوتبال فانتزی واقعی در ایران

جام مجازی خلیج فارس به عنوان اولین مجموعه ارائه دهنده فوتبال فانتزی در ایران از سال 1388 فعالیت خود را آغاز و پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی بازیهای رایانه ای و همچنین کسب رده بندی سنی +3 ESRA گستره عملکرد خود را افزایش داده است .