پست بازیکن

وضعیت بازیکن

تیم بازیکن

تصویر آدالبرتو پیناراندا
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 4 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدرلان سانتوس
 • آخرین امتیاز: 1
 • کل امتیازات: 16 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدری امباربا
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 0 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدریان اورتولا
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 8 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدریان راموس
 • آخرین امتیاز: 5
 • کل امتیازات: 44 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدریان گونزالز
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 85 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدریان لوپز
 • آخرین امتیاز: 4
 • کل امتیازات: 32 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدریان مارین
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 22 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آراز اوزبیلیس
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 0 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آرتم کراوتس
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 63 امتیاز
 • وضعیت: آماده

اگه عاشق فوتبالی، همین الان بیا و تیمت رو تشکیل بده و جایزه برنده شو!!

فرصت رو از دست نده، همین الان تیمت رو بچین و از بهترین فوتبال فانتزی ایران همراه با 2 لیگ دیگر مطرح دنیا لذت ببر.