اهدای جوایز نهایی دوره ششم جام مجازی خلیج فارس

مراسم اهدای جوایز دوره ششم جام مجازی خلیج فارس

مراسم اهدای جوایز دوره ششم جام مجازی خلیج فارس

آقای حامد هاشمی نفر اول کل فصل

آقای حامد هاشمی نفر اول کل فصل

آقای عرشیا وثوقی راد نفر دوم کل فصل

آقای عرشیا وثوقی راد نفر دوم کل فصل

آقای پرهام احمدزاده نفر سوم مشترک کل فصل

آقای پرهام احمدزاده نفر سوم مشترک کل فصل

آقای بابک قاسمی نفر سوم مشترک کل فصل

آقای بابک قاسمی نفر سوم مشترک کل فصل

آقای علی برزگر نفر پنجم کل فصل

آقای علی برزگر نفر پنجم کل فصل

آقای احسان مرادپور نفر ششم کل فصل

آقای احسان مرادپور نفر ششم کل فصل

آقای سیامک قاسمی نفر نهم مشترک کل فصل

آقای سیامک قاسمی نفر نهم مشترک کل فصل

آقای احسان مرادپور نفر اول نیم فصل

آقای احسان مرادپور نفر اول نیم فصل

آقای محمدهادی اجاقی نفر سوم نیم فصل

آقای محمدهادی اجاقی نفر سوم نیم فصل

آقای بابک قاسمی نفر پنجم مشترک نیم فصل

آقای بابک قاسمی نفر پنجم مشترک نیم فصل

آقای شهرام رضوی نفر هشتم نیم فصل

آقای شهرام رضوی نفر هشتم نیم فصل

آقای فرزین هوشمندی نفر نهم نیم فصل

آقای فرزین هوشمندی نفر نهم نیم فصل

آقای حامد هاشمی نفر اول لیگ سر به سر

آقای حامد هاشمی نفر اول لیگ سر به سر

آقای علی زارعی نفر دوم لیگ سر به سر

آقای علی زارعی نفر دوم لیگ سر به سر

آقای عرشیا وثوقی راد نفر سوم لیگ سر به سر

آقای عرشیا وثوقی راد نفر سوم لیگ سر به سر

آقای پرهام احمدزاده نفر پنجم لیگ سر به سر

آقای پرهام احمدزاده نفر پنجم لیگ سر به سر

آقای علی زارعی فعالترین کاربر دوره ششم

آقای علی زارعی فعالترین کاربر دوره ششم

آقای محمدرضا محمدی نفر برتر مسابقه عیدانه فانتزی

آقای محمدرضا محمدی نفر برتر مسابقه عیدانه فانتزی

اگه عاشق فوتبالی، همین الان بیا و تیمت رو تشکیل بده و جایزه برنده شو!!

فرصت رو از دست نده، همین الان تیمت رو بچین و از بهترین فوتبال فانتزی ایران همراه با 2 لیگ دیگر مطرح دنیا لذت ببر.