اهدای جوایز نهایی دوره هفتم جام مجازی خلیج فارس

مراسم اهدای جوایز دوره هفتم جام مجازی خلیج فارس

مراسم اهدای جوایز دوره هفتم جام مجازی خلیج فارس

مراسم اهدای جوایز دوره هفتم جام مجازی خلیج فارس

مراسم اهدای جوایز دوره هفتم جام مجازی خلیج فارس

آقای سعید عادل زاده نفر دوم کاپ سر به سر لیگ انگلیس

آقای سعید عادل زاده نفر دوم کاپ سر به سر لیگ انگلیس

آقای مهدی فراهانی نفر سوم کاپ سر به سر لیگ اسپانیا

آقای مهدی فراهانی نفر سوم کاپ سر به سر لیگ اسپانیا

آقای محمد کاظم دزواریی نفر اول کل فصل

آقای محمد کاظم دزواریی نفر اول کل فصل

آقای محمد کاظم دزواریی نفر اول کل فصل

آقای محمد کاظم دزواریی نفر اول کل فصل

آقای محمد کاظم دزواریی نفر اول کل فصل

آقای محمد کاظم دزواریی نفر اول کل فصل

آقای محمد کاظم دزواریی نفر اول کاپ سر به سر لیگ ایران

آقای محمد کاظم دزواریی نفر اول کاپ سر به سر لیگ ایران

آقای عرشیا وثوقی راد نفر سوم کاپ سر به سر لیگ ایران

آقای عرشیا وثوقی راد نفر سوم کاپ سر به سر لیگ ایران

اگه عاشق فوتبالی، همین الان بیا و تیمت رو تشکیل بده و جایزه برنده شو!!

فرصت رو از دست نده، همین الان تیمت رو بچین و از بهترین فوتبال فانتزی ایران همراه با 2 لیگ دیگر مطرح دنیا لذت ببر.