اهدای جوایز کاپ ویژه نیم فصل 94-93

نفرات برتر کاپ ویژه نیم فصل به همراه مدیران 2

نفرات برتر کاپ ویژه نیم فصل به همراه مدیران 2

نفرات برتر کاپ ویژه نیم فصل به همراه مدیران

نفرات برتر کاپ ویژه نیم فصل به همراه مدیران

اهدای جایزه به آقای رضا امامی نفر دوم کاپ ویژه نیم فصل 2

اهدای جایزه به آقای رضا امامی نفر دوم کاپ ویژه نیم فصل 2

آقای آرمین امامی همراه با جایزه پدر

آقای آرمین امامی همراه با جایزه پدر

اهدای جایزه به آقای رضا امامی نفر دوم کاپ ویژه نیم فصل

اهدای جایزه به آقای رضا امامی نفر دوم کاپ ویژه نیم فصل

اهدای جایزه به آقای حمید رحیمی نفر اول کاپ ویژه نیم فصل

اهدای جایزه به آقای حمید رحیمی نفر اول کاپ ویژه نیم فصل

آقای حمید رحیمی نفر اول کاپ ویژه نیم فصل

آقای حمید رحیمی نفر اول کاپ ویژه نیم فصل

اگه عاشق فوتبالی، همین الان بیا و تیمت رو تشکیل بده و جایزه برنده شو!!

فرصت رو از دست نده، همین الان تیمت رو بچین و از بهترین فوتبال فانتزی ایران همراه با 2 لیگ دیگر مطرح دنیا لذت ببر.