اهدای جوایز کاپ ویژه نیم فصل دوم 94-93

اهدای جایزه به آقای علی شنیده به نمایندگی از آقای مرتضی عصاره نفر دوم کاپ ویژه نیم فصل دوم توسط مدیران

اهدای جایزه به آقای علی شنیده به نمایندگی از آقای مرتضی عصاره نفر دوم کاپ ویژه نیم فصل دوم توسط مدیران

اهدای جایزه به آقای علی شنیده به نمایندگی از آقای مرتضی عصاره نفر دوم کاپ ویژه نیم فصل دوم 2

اهدای جایزه به آقای علی شنیده به نمایندگی از آقای مرتضی عصاره نفر دوم کاپ ویژه نیم فصل دوم 2

اهدای جایزه به آقای علی شنیده به نمایندگی از آقای مرتضی عصاره نفر دوم کاپ ویژه نیم فصل دوم

اهدای جایزه به آقای علی شنیده به نمایندگی از آقای مرتضی عصاره نفر دوم کاپ ویژه نیم فصل دوم

اهدای جایزه به آقای مهدی رضایی نفر اول کاپ ویژه نیم فصل دوم

اهدای جایزه به آقای مهدی رضایی نفر اول کاپ ویژه نیم فصل دوم

آقای مهدی رضایی نفر اول کاپ ویژه فصل دوم

آقای مهدی رضایی نفر اول کاپ ویژه فصل دوم

اگه عاشق فوتبالی، همین الان بیا و تیمت رو تشکیل بده و جایزه برنده شو!!

فرصت رو از دست نده، همین الان تیمت رو بچین و از بهترین فوتبال فانتزی ایران همراه با 2 لیگ دیگر مطرح دنیا لذت ببر.