لیست هفته های لیگ برتر ایران

شماره هفته تاریخ شروع تاریخ پایان
1 دو شنبه 4 مرداد 1395 ساعت 17:00 سه شنبه 5 مرداد 1395 ساعت 22:45
2 یک شنبه 10 مرداد 1395 ساعت 18:40 دو شنبه 11 مرداد 1395 ساعت 22:45
3 جمعه 15 مرداد 1395 ساعت 18:30 یک شنبه 17 مرداد 1395 ساعت 20:00
4 پنج شنبه 21 مرداد 1395 ساعت 17:30 جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 20:50
5 جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 17:00 یک شنبه 21 شهریور 1395 ساعت 20:45
6 پنج شنبه 25 شهریور 1395 ساعت 16:30 جمعه 26 شهریور 1395 ساعت 20:45
7 سه شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 16:15 چهار شنبه 31 شهریور 1395 ساعت 19:30
8 جمعه 23 مهر 1395 ساعت 15:15 یک شنبه 25 مهر 1395 ساعت 17:00
9 پنج شنبه 29 مهر 1395 ساعت 14:30 جمعه 30 مهر 1395 ساعت 18:50
10 پنج شنبه 6 آبان 1395 ساعت 14:00 جمعه 7 آبان 1395 ساعت 18:45
11 پنج شنبه 4 آذر 1395 ساعت 14:00 جمعه 5 آذر 1395 ساعت 18:20
12 پنج شنبه 11 آذر 1395 ساعت 13:45 جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:15
13 پنج شنبه 18 آذر 1395 ساعت 13:30 شنبه 20 آذر 1395 ساعت 16:00
14 پنج شنبه 25 آذر 1395 ساعت 14:00 جمعه 26 آذر 1395 ساعت 18:20
15 جمعه 3 دی 1395 ساعت 14:30 یک شنبه 19 دی 1395 ساعت 16:00
16 چهار شنبه 22 دی 1395 ساعت 14:30 جمعه 24 دی 1395 ساعت 18:35
17 سه شنبه 28 دی 1395 ساعت 14:30 چهار شنبه 29 دی 1395 ساعت 17:00
18 یک شنبه 3 بهمن 1395 ساعت 13:30 دو شنبه 4 بهمن 1395 ساعت 18:45
19 جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 14:30 شنبه 9 بهمن 1395 ساعت 18:50
20 چهار شنبه 13 بهمن 1395 ساعت 16:30 یک شنبه 17 بهمن 1395 ساعت 17:00
21 پنج شنبه 21 بهمن 1395 ساعت 14:00 یک شنبه 24 بهمن 1395 ساعت 17:30
22 سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت 15:00 جمعه 6 اسفند 1395 ساعت 16:30
23 جمعه 13 اسفند 1395 ساعت 14:30 یک شنبه 15 اسفند 1395 ساعت 19:25
24 چهار شنبه 18 اسفند 1395 ساعت 17:00 جمعه 20 اسفند 1395 ساعت 18:30
25 جمعه 11 فروردین 1396 ساعت 16:30 شنبه 12 فروردین 1396 ساعت 20:50
26 چهار شنبه 16 فروردین 1396 ساعت 15:30 جمعه 18 فروردین 1396 ساعت 21:00
27 جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 16:30 شنبه 26 فروردین 1396 ساعت 21:00
28 چهار شنبه 30 فروردین 1396 ساعت 17:15 پنج شنبه 31 فروردین 1396 ساعت 21:00
29 شنبه 9 اردیبهشت 1396 ساعت 17:30 شنبه 9 اردیبهشت 1396 ساعت 20:30
30 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396 ساعت 17:30 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396 ساعت 20:30


نظرات

در صورتی که تمایل به ارسال نظر دارید می بایست ابتدا عضو شوید و در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید با حساب کاربری خود وارد شوید.


اگه عاشق فوتبالی، همین الان بیا و تیمت رو تشکیل بده و جایزه برنده شو!!

فرصت رو از دست نده، همین الان تیمت رو بچین و از بهترین فوتبال فانتزی ایران همراه با 2 لیگ دیگر مطرح دنیا لذت ببر.