بهترین بازیکن های هفته پنجم لیگ فانتزی ایران(در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته پنجم لیگ فانتزی ایران(در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته دوم لیگ فانتزی اسپانیا (در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته دوم لیگ فانتزی اسپانیا (در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته چهارم لیگ فانتزی انگلستان (در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته چهارم لیگ فانتزی انگلستان (در جام مجازی خلیج فارس)

سه کاپ ویژه با سه جایزه گوشی تلفن همراه

سه کاپ رایگان با جوایز استثنایی

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته اول لیگ فانتزی اسپانیا

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته اول لیگ فانتزی اسپانیا

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته سوم لیگ فانتزی انگلستان

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته سوم لیگ فانتزی انگلستان

بهترین بازیکن های هفته اول لیگ فانتزی اسپانیا (در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته اول لیگ فانتزی اسپانیا (در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته سوم لیگ فانتزی انگلستان (در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته سوم لیگ فانتزی انگلستان (در جام مجازی خلیج فارس)

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته چهارم لیگ فانتزی ایران

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته چهارم لیگ فانتزی ایران

اگه عاشق فوتبالی، همین الان بیا و تیمت رو تشکیل بده و جایزه برنده شو!!

فرصت رو از دست نده، همین الان تیمت رو بچین و از بهترین فوتبال فانتزی ایران همراه با 2 لیگ دیگر مطرح دنیا لذت ببر.