بهترین بازیکن های هفته هشتم لیگ فانتزی ایران(در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته هشتم لیگ فانتزی ایران(در جام مجازی خلیج فارس)

لیگ های خصوصی هفته نهم لیگ فانتزی ایران

لیست کاپ های هفته نهم به همراه جوایز نفرات برتر

  • گروه: لیگ برتر
  • تاریخ درج: شنبه 25 مهر 1394 ساعت 15:45

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته هشتم لیگ فانتزی ایران

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته هشتم لیگ فانتزی ایران

برنده کاپ ویژه چهار هفته ای لیگ فانتزی انگلستان

برنده کاپ ویژه چهار هفته ای لیگ فانتزی انگلستان

برنده کاپ ویژه چهار هفته ای لیگ فانتزی اسپانیا

برنده کاپ ویژه چهار هفته ای لیگ فانتزی اسپانیا

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته هفتم لیگ فانتزی اسپانیا

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته هفتم لیگ فانتزی اسپانیا

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته هشتم لیگ فانتزی انگلستان

نفرات برتر مسابقات پیش بینی هفته هشتم لیگ فانتزی انگلستان

بهترین بازیکن های هفته هفتم لیگ فانتزی اسپانیا (در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته هفتم لیگ فانتزی اسپانیا (در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته هشتم لیگ فانتزی انگلستان (در جام مجازی خلیج فارس)

بهترین بازیکن های هفته هشتم لیگ فانتزی انگلستان (در جام مجازی خلیج فارس)

اگه عاشق فوتبالی، همین الان بیا و تیمت رو تشکیل بده و جایزه برنده شو!!

فرصت رو از دست نده، همین الان تیمت رو بچین و از بهترین فوتبال فانتزی ایران همراه با 2 لیگ دیگر مطرح دنیا لذت ببر.