پست بازیکن

وضعیت بازیکن

تیم بازیکن

تصویر آدام اسمیت
 • آخرین امتیاز: 2
 • کل امتیازات: 99 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدام فدریکی
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 6 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدام فورشاو
 • آخرین امتیاز: 2
 • کل امتیازات: 69 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدام لالانا
 • آخرین امتیاز: 8
 • کل امتیازات: 126 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدام کلایتون
 • آخرین امتیاز: 2
 • کل امتیازات: 65 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آداما ترائوره
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 49 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آداما دیاموندی
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 41 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدریان
آدریان دروازه بان, وستهام
 • آخرین امتیاز: 2
 • کل امتیازات: 47 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدریان ماریاپا
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 12 امتیاز
 • وضعیت: آماده

تصویر آدمولا لوکمن
 • آخرین امتیاز: 0
 • کل امتیازات: 18 امتیاز
 • وضعیت: آماده

اگه عاشق فوتبالی، همین الان بیا و تیمت رو تشکیل بده و جایزه برنده شو!!

فرصت رو از دست نده، همین الان تیمت رو بچین و از بهترین فوتبال فانتزی ایران همراه با 2 لیگ دیگر مطرح دنیا لذت ببر.